• CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ HERBITECH
    Địa chỉ: Khu 2 - Xã Phú Minh - Huyện Sóc Sơn - Hà Nội 
    Email: kinhdoanh.herbitech@gmail.com

    Điện thoại: 043 681 5881 / 0963 500 850 
  • Liên hệ với chúng tôi